(0236) 3539 238
info@halovi.com.vn
35-37 Lê Lợi, Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
8:00AM - 5:00PM
Thứ Hai đến Thứ Bảy
Online 24/7
+84905 666 307

Giải pháp AI

Cách mạng hóa cách bạn tương tác với
khách hàng

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence – viết tắt là AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science). Là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người.

Lĩnh vực mới này được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Nhiều quốc gia bắt đầu ghi nhận xu thế phát triển tất yếu và tác động chuyển đổi to lớn của AI trong mọi mặt đời sống xã hội, thay đổi cán cân quyền lực kinh tế, quân sự, chính trị.

Lợi ích của trí tuệ nhân tạo

Công nghệ AI giúp chúng ta dự báo trước nhiều rủi ro và có thể phần nào hạn chế những thiệt hại mà các rủi ro đó đem lại. AI có thể giúp con người dự báo trước những rủi ro của toàn nhân loại như dịch bệnh, thảm họa thiên nhiên, nguy cơ chiến tranh cho đến những rủi ro mang tính cá nhân như rủi ro trong kinh doanh, khi tham gia giao thông...

AI ra đời giúp con người càng ngày càng tiết kiệm sức lao động bởi khả năng tự động hóa cao của nó. Nhờ có AI mà con người có thể tối ưu hóa hoạt động sản xuất, giảm bớt nhân công trong việc vận hành dây chuyền.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể thay con người đảm nhiệm nhiều công việc như đánh giá dữ liệu, giao tiếp với khách hàng... qua đó tạo điều kiện và cho phép con người có thể tập trung khai thác sâu hơn khả năng sáng tạo của bản thân, phát triển chuyên môn một cách bài bản, sâu sắc hơn.

AI giúp đánh giá và cá nhân hóa dữ liệu giúp con người có thể thấy được những thứ mà họ muốn thấy thông qua hành vi của người dùng.

Không có gì tốt hơn là có nhóm phát triển của riêng bạn
  • - Tiếp cận nhanh chóng với đội ngũ nhân tài mà không tốn bất kỳ chi phí thuê và đào tạo nào.
  • - Tính linh hoạt cao để giảm hoặc tăng quy mô và công việc của nhóm phát triển Trí tuệ nhân tạo.
  • - Cơ sở hạ tầng mạng chất lượng cao để dễ dàng giao tiếp ở xa.
  • - Mức độ minh bạch cao trong làm việc nhóm theo mô hình Scrum.
  • - Dịch vụ huấn luyện Agile / Scrum độc quyền cho khách hàng.
Tại sao Halovi là đối tác phát triển AI phù hợp với bạn ?
  • - Tiếp cận nhanh chóng với đội ngũ nhân tài mà không tốn bất kỳ chi phí thuê và đào tạo nào.
  • - Tính linh hoạt cao để giảm hoặc tăng quy mô và công việc của nhóm phát triển Trí tuệ nhân tạo.
  • - Cơ sở hạ tầng mạng chất lượng cao để dễ dàng giao tiếp ở xa.
  • - Mức độ minh bạch cao trong làm việc nhóm theo mô hình Scrum.
  • - Dịch vụ huấn luyện Agile / Scrum độc quyền cho khách hàng.
Định hình lại hoạt động của bạn với các công nghệ mới nổi

Không có đủ tài năng AI để đáp ứng nhu cầu phát sinh nhanh chóng. Sự khan hiếm của các chuyên gia có kỹ năng kỹ thuật và hiểu biết về bối cảnh kinh doanh dẫn đến mức lương cao và sự xáo trộn của các chuyên gia AI, điều này khiến các công ty khó có đủ khả năng cung cấp nhân tài phát triển Trí tuệ nhân tạo phù hợp. Chi phí của một nhóm phát triển chuyên về AI cũng có thể tăng lên trong một thời gian dài phát triển của các dự án AI hoặc trong trường hợp bạn cần mở rộng quy mô nhóm phát triển của mình. Tất cả những yếu tố không lường trước được này khiến cho thuê ngoài AI trở thành một lựa chọn hiệu quả hơn về chi phí cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty phi công nghệ quyết định áp dụng AI vẫn phải đối mặt với những thách thức từ chi phí liên quan đến các công nghệ mới nổi, chẳng hạn như Big data, IoT, dịch vụ đám mây, hoặc thậm chí cơ sở hạ tầng mới… vốn thường là chi phí cố định cao. Sẽ có ý nghĩa hơn đối với các doanh nghiệp này khi tìm kiếm các đối tác gia công như Axon Active, nơi họ có thể tận dụng các loại tài sản cơ sở hạ tầng này.

Xây dựng công nghệ AI nội bộ rất tốn kém

Không có đủ tài năng AI để đáp ứng nhu cầu phát sinh nhanh chóng. Sự khan hiếm của các chuyên gia có kỹ năng kỹ thuật và hiểu biết về bối cảnh kinh doanh dẫn đến mức lương cao và sự xáo trộn của các chuyên gia AI, điều này khiến các công ty khó có đủ khả năng cung cấp nhân tài phát triển Trí tuệ nhân tạo phù hợp. Chi phí của một nhóm phát triển chuyên về AI cũng có thể tăng lên trong một thời gian dài phát triển của các dự án AI hoặc trong trường hợp bạn cần mở rộng quy mô nhóm phát triển của mình. Tất cả những yếu tố không lường trước được này khiến cho thuê ngoài AI trở thành một lựa chọn hiệu quả hơn về chi phí cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty phi công nghệ quyết định áp dụng AI vẫn phải đối mặt với những thách thức từ chi phí liên quan đến các công nghệ mới nổi, chẳng hạn như Big data, IoT, dịch vụ đám mây, hoặc thậm chí cơ sở hạ tầng mới… vốn thường là chi phí cố định cao. Sẽ có ý nghĩa hơn đối với các doanh nghiệp này khi tìm kiếm các đối tác gia công như Axon Active, nơi họ có thể tận dụng các loại tài sản cơ sở hạ tầng này.

Chúng tôi cung cấp mọi giải pháp công nghệ hướng đến thành công của bạn