(0236) 3539 238
info@halovi.com.vn
35-37 Lê Lợi, Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
8:00AM - 5:00PM
Thứ Hai đến Thứ Bảy
Online 24/7
+84905 666 307

FAQS

Các câu hỏi thường gặp!

Halovi xem xét từng chi tiết nhỏ để đảm bảo hệ thống hoạt động trơn tru và nhạy bén. Halovi sử dụng một kỹ thuật mới được gọi là Công nghệ thu nhỏ để bảo mật cơ sở dữ liệu của khách hàng và xây dựng tường lửa có tính bảo mật cao.

Chúng tôi giảm bớt các phép tính phức tạp dư thừa và các đoạn mã dài dòng có lỗi bằng các đoạn mã đơn giản hơn để đảm bảo Halovi sẽ chạy liền mạch và thiết kế được bảo lưu ở dạng tốt nhất khi được xem từ nhiều loại thiết bị di động và trình duyệt.

Các dịch vụ của chúng tôi nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng trong suốt vòng đời sản phẩm bao gồm - kiểm tra và sửa chữa, quản lý dịch vụ và quản lý bảo hành đầu cuối.

Bảo mật là sự hạn chế khả năng lạm dụng tài nguyên và tài sản. Bảo mật trở nên đặc biệt phức tạp trong quản lý, vận hành những hệ thống thông tin có sử dụng các công cụ tin học, nơi có thể xảy ra và lan tràn nhanh chóng việc lạm dụng tài nguyên và lạm dụng tài sản.

Chúng tôi sẵn sàng làm việc tự do với các dịch vụ bổ sung theo yêu cầu, bao gồm thiết kế trang web, thiết kế ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Thu thập thêm thông tin bằng cách liên hệ với các nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi.

Liên hệ để yêu cầu phân tích và đánh giá chi tiết kế hoạch của bạn.
LIÊN HỆ NGAY!

(0236) 3 539238