Skip links
Phần mềm

Quản lý căn tin

Giúp quản lý việc đăng ký và nhận suất ăn thật đơn giản

Giao diện phần mềm

Thiết kế đơn giản, dễ hiểu, dễ dàng triển khai và hướng dẫn cho mọi người

Các tính năng hữu ích

Kết hợp website và máy chấm công giúp việc quản lý suất ăn trở nên dễ dàng

100% Responsive

Toàn bộ bố cục đều 100% phù hợp với bất cứ kích thước màn hình nào

Tự động

Việc quản lý máy chấm công hoàn toàn tự động

Đơn giản, dễ sử dụng

Các thao tác truy xuất dữ liệu đơn giản và trực quan

Hỗ trợ nhiều cách đăng ký

Nhân viên có thể đăng ký bằng website hoặc thông qua máy chấm công

Tính năng ghi log

Phần mềm sẽ ghi lại tất cả thao tác của người dùng

Thống kê

Thống kê số lượng suất ăn thừa, số lần nhân viên bỏ ăn, ăn sai giờ

Tính năng ghi log

Phần mềm quản lý căn tin sẽ ghi lại tất cả thao tác của người dùng (kể cả quẹt thẻ).

Bản thống kê suất ăn chi tiết

Thống kê chi tiết việc đăng ký và nhận suất ăn của từng nhân viên, phòng ban. Người quản lý có thể dễ dàng truy xuất dữ liệu của từng cá nhân.

Quy trình đăng ký - nhận suất ăn

Quy trình đơn giản giúp nhân viên dễ dàng thao tác và giúp ngăn ngừa trường hợp ăn sai món
1

Nhân viên đăng ký bằng thẻ từ hoặc trên website

2

Căn-tin được theo dõi trực tiếp quá trình đăng kí

3

Căn tin chuẩn bị suất ăn tương ứng với số lượng đăng ký

4

Nhân viên quẹt thẻ để nhận suất ăn đã đăng kí

Triển khai phần mềm quản lý căn tin

01

Thu thập thông tin về nhân viên, món ăn, phòng ban, giờ giấc,...

02

Cài đặt và triển khai phần mềm quản lý căn tin trên server

03

Hướng dẫn từng phòng ban, nhân viên sử dụng

04

Sử dụng phần mềm thay cho phương pháp quản lý thủ công